Prenosi in vodniki

Brošure in koristne informacije o ploščici R-Tile v formatu PDF

Standardna brošura R-Tile

Vodnik za čiščenje in vzdrževanje